Tuesday, January 31, 2017

तांत्रिक कंटाळा

नॉन-टेक्निकल जनतेला, टेक्निकल गोष्टी समजावायचा प्रचंड कंटाळा आला आहे मला. मी काही गुगलमधे काम करणारा जेम्स बॉंड नाही. पण नीट लक्ष देवून ऐकले तर बेसिक दहावी पास मनुष्याला जे समजू शकते ते समोरच्याला तीनदा सांगूनही समजत नसेल तर काय करावे? 
...
कुठे गेले ते हिंसा हे काही उत्तर नाही म्हणणारे लोक?
कानाखाली जाळ काढावासा वाटतो आहे. (स्वत:च्या नव्हे, समोरच्याच्या)

No comments: