Tuesday, January 6, 2009

Kantala alach !

"Kitik halve, kitik sundar, kiti shahane apule antar" he sandip-salil che gane aikun te kantalyashi relate karta yeil ka asa vichar aaj manaat alay. Saglyannach kantalyala 4 haat door thevavese vatate. Hey antar thevane saglyannach jamte ase nahi, ani amhala tar ajibaatach nahi. Mhanunach varil ganyachya oli agdi chapkhal basta ahet.

Aso, tabbal 6 mahinyani me parat ek post kartoy. Tasa kantalach alay, pan nahi kele tar kartavyala chuken. Shivay hyach blog ni kititari divas mala kantala-proof (water-proof, bulletproof type) thevale ahe.

Aaj mala mails check karayacha kantala ala ahe. TL pan suttivar ahe. Divasbharat ekpan "Command line terminal" ughadle nahiye. Websense(firewall) che licence de-activate zalyane sarv sites browsing sathi avalaible ahet. Pan browsing karnyacha pan kantala ala ahe. Orkut, youtube ashya sites company madhe accessible asun pan mala kantala yava, he mhanje diwali chya divashi ladu-karanji cha kantala yenya sarkhe zale ahe !

!! Yei ho kantale mazhe mauli yeeeeeeeee !!

2 comments:

Ruyam said...
This comment has been removed by the author.
Ruyam said...

cmt lihaycha kantala alay, pn lihito.

"unique blog ahe ekdam : )"

fukatcha salla :-
devnagarit liha ki saheb nehemisarkhe(junya posts ahet Marathi..)

- ajun ek Kantalalela...
(ithe font nahi, so mi matr English madhech...)