Thursday, January 11, 2007

Aaj cha kantalwana suvichar [5]

Khalil blog pramane, dusryanchya kamavar aple kaam avalambun asle ki kantala yeto, tyavar adharit asa haa chansa suvichar.

|| Adla Hari, Kantalyache pay dhari ||

No comments: