Tuesday, January 9, 2007

Atta just kantala yeun gela[1]

Possible reason : Working ani Debug environment corrupt zale ahe, ata te fix karnyacha kantala na ala tarach naval !

No comments: