Wednesday, January 10, 2007

Kantala Adjectives

Samast Gramast Kantalagrast mandalinna ek kantalvane abhivadan karun aaj apan aplya pudhcya analysis la suruvat karnar ahot.

Note : He analysis karnyacha kantala ala ki typing thambavnyat yeil hyachi krupaya nond ghyavi.

Ekhadyane mhantle ki "Mala kantala alay" , tar to khoop motha foul ahe ase mala vatate. Karan aajchya kantalvanya jagat nustach kantala ala ahe ase sangne mhanje bhyadpanachi lakshane ahet, To kantala kitpat ala ahe, he vyakt karne faar mahatvache ahe. Mhanunach aaj apan kanatala adjectives kade thodasa prakash paduyat.

Sarasar vichar kelyas apan following kantala adjectives cha sahajpane ullekh karu shakto.

1) Kutryapeksha bekaar kantala
2) Toofani kantala
3) Bekaar kantala
4) Lai kantala
5) Ashakya kantala
6) Asankhya kantala
7) Jarasa kantala
8) Jabri kantala
9) Jalim kantala
10) Julmi kantala
11) Jahal kantala
12) Behaal kantala
13) Hukmi kantala
14) Jeshtha kantala
15) Shreshtha kantala
16) Vikrut kantala
17) Chirkoot kantala
18) Mast kantala
19) Vishal kantala
20) Meta-kantala ( mhanje kantalyacha kantala)

Attachi list hi kantala alyamule thambvat ahe, pan hyacha artha asa navhe ki kanatala adjectives sample. Hi tar nusti zalak ahe, sampurna yaadi apan amchya agami pustakat udaharanasah vachu shakal hyachi me apanas khatri deto.

Shevati jata jata ek kantalwana quote,

|| Kantalyache dohi, kantala tarang ||

1 comment:

Swati said...

ajun thode adjectives...

21) Prachand Kantala
22) Bhayan Kantala
23) khup kantala