Wednesday, January 24, 2007

Atta just kantala yeun gela[17]

Possible Reason :
6 divas zalet ani kantala register madhe ek hi nond nahi keli, kantalyane pan hyachi dakhal ghetali ani shiksha mhanun ala ikade tras dyayala :(

No comments: