Sunday, December 14, 2008

अजून एक कंटाळा नोंद

किती गाड्या पाहाव्यात माणसाने, आणि एक पण पसंत पडू नये - काय अर्थ आहे का? आता गाडी काय एक टायरसुध्दा बघायची इच्छा नाहिये. भयंकर म्हणजे अगदी जामच कंटाळा आला आहे ह्या प्रोसेसचा.
[बिलू गेट्सला ऍपलचे टोमणे ऐकायचा आला असेल तेवढया प्रमाणात आलाय कंटाळा]

एखादी गोष्ट विकत घ्यायचा एवढा कंटाळा येइल असे वाटले नव्हते, कुणीतरी द्या बुवा आखुड्शिंगी, बहुगुणी, स्वस्तातली एखादी गाडी :S
***

Wolfomother वाले मंद आहेत का, अशा काय ओळी

"I saw different faces n different places, I gotta’et back girl on the love train "

वैतागलेल्या सुरात म्हणातोय हे. एवढाच निरुत्साह आलाय, वेगवेगळी ठिकाणं आणि लोकं पहायचा तर परत आगगाडीत कशाला चाललास, गप गुमान घरी बस की.

इतका मार खाल्लाय संत बाईंचा तरीपण ‘कि’ का ‘की’ गोंधळ अजून संपला नाही, ‘की’च बरोबर आहे बहुतेक.

Tuesday, December 2, 2008

अजून एक कन्टाळवाणी नोंद

अशक्य कंटाळा आलाय, डोळे तारवटले आहेत आणि झोप पण येत नाहीये.

बर्फावरून चांदणे परावर्तित होउन छान संधिप्रकाशासारखा प्रकाश पडला आहे, फोटो काढायची इच्छा आहे, पण जाउन कॅमेरा कोण आणेल - काय एक आहे का, तो नीट धरा, चांगला ऍंगल पकडा, मरुदे यार, आख्खा हिवाळा आहे अजून

बरखा दत्तच्या विकी पेजवर criticism मधे कुणीतरी परवाच्या घटनेच्यावेळच्या तिच्या वागणूकीची सविस्तर माहिती टाकली होती, तासाभरात गायब ! परत टाकावी असा विचार मनात डोकावला पण कंटाळा आला, मूळ ज्याने टाकली असेल त्याला उत्साह असेल आणि कळकळ असेल तर टाकेल परत - I'm comfortably numb.

Tangerine गाणे लूप मधे सुरु आहे संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून - आयुष्यात काहीतरी आहे ज्याचा कंटाळा नाही आला.
[लूप मधे दोन ओ असले तरी लूप पेक्षा "लुप" काय सुन्दर दिसते देवनागरीत]

Wednesday, November 19, 2008

महान लोक, महान कंटाळा

मी अनुपला विचारले - "फक्त आपल्यालाच सारखा कंटाळा येतो का सगळ्यांनाच येत असावा?"
अनुपने जे उत्तर दिले आहे ते सर्व कंटाळासंप्रदायींसाठी अभिमानास्पद व प्रेरणादायक आहे.

अनुप उवाच:
वत्सा, फक्त आपल्यालाच येत असावा असा सारखा सारखा कंटाळा, एक ऍनॉलॉजी देतो -
"खूप चांगला स्विंग केलेला बॉल फक्त चांगला बॅट्समनच निक करुन कॉट बिहाइंड होतो - द्रविडटाईप, पण आंडू पांडू बॅट्समन त्या बॉलला मिस करतात...तसेच खूप जास्ती विचार करणारे लोक जास्ती बोअर होतात - आपल्याटाईप, पण जे विचारच करीत नाहीत त्यांना काही फरकच पडत नाही !"

Friday, October 31, 2008

Parat kantala alay

Aajcha kantala abstract ahe tasech aajchya kantalyache kahee vargeekaran nahee karta yenar - Karan bhaynkaar sarvasamaveshak asa kantala ala ahe - jyala aplya english madhe 'Generic' mhantat.
Zopaycha kantala, laptop band karaycha kantala, office madhoon yevoon 4-5 zalee taree officecha alela kantala ajun gela nahiye, kholeet bharun rahilelya batatyachya bhajeecha vasala nakpooditoon vaat karoon dyaycha kantala...kay kay mhanun lihave mansane, tyach tyach batmya vachaycha kantala -
Hopeless, useless...Bafna sir mhanyache tyapramne lesss-less paristhiti zaliy ekdum.

Atta sakshaat dev jaree ala taree, pundalikane jase tyala vitevar ubhe rahayla sangitle hote tyapramane me devala, gapchoop ek 10-15 minute basayla sangeen shejaree - nantar kahitaree var vagere mageen - Atta he lihita lihita, ek vichar ala manaat, me mulga aslyane jeva devacha vichar karto teva manaat by default 'to dev' ase yete, muli vichar kartat teva by default tya devicha vichar kartat ka? Jaude aplyala kay karayche ahe, dev,devi anee samasta stree varg baghoon gheil.

I guess devala pan kantala yet asava kadhee kadhee...

Kay lame[english lame] post ahe he...aajparyantche saglyaat fadtoos blog post asel....jaude ahe unlimited broadband tar vaya kashala ghalva !

Tuesday, July 15, 2008

Politics cha kantala

Baryach divasanni kantalyachi nond karnyacha yog julun yet ahe.... hya baddal talya zalya pahijet... Pallavi Joshi ni yeun atta mala vicharla ki "Atta tumhala kase vatate ahe?" , tar mazhe uttar asel ki "ekhadi mulgi 6-7 mahinyanni maheri geli tar tila jase vatel, tase vatate ahe". Karan pan tasech ahe, dhaka-dhaki chya jivanatun amhi suru kelelya kantalvanya kantalyala nyay ch deta yet navhta. Pan aaj office chya politics la kantalun sutti takli ani pahile kaam mhanje blog karayache tharavle.

Lokaho, lagna zalyapasun me kantalyachi nond ch keli navhti ki.... hyacha artha asa navhe ki mala kantalach ala nahi, pan premat ani lagnat sarv maaf aste.

Aso, mudda asa ahe, ki aaj me office chya politics la kantalalo ahe. Politics kiti karave mansani, hyala kahi limit ahe ki nahi? Bagha tithe politics. "Basically" nako zale ahe politics , kantala ala ahe, chid ali ahe. Amchya office madhlya politics chi chikkar examples deu shakto, pan problem asa ahe, ki office madhlya kuni chukun ha blog vachlach, tar mazhi nokri jaychi, ani mazhyamule tyachi pan nokri jaychi.
Ugach gochi nako !

Barach vichar karun asa vatata ahe ki politics cha kata politics nech kadhava... Politics madhe shirave kay?

Thursday, July 10, 2008

अजून एक कन्टाळवाणी नोंद - Basically ऐकायचा कन्टाळा

एक प्रकारचा रागीट कंटाळा आला आहे आता !
Basically या शब्दाने प्रचंड उच्छाद मांडला आहे. १० पैकी कमीत कमी सॉफ्टवेअर इंजिनियर तरी, दर वाक्यांनंतर पुढचे वाक्य Basically ने सुरु करतात.
किती वर्षे सहन करावे माणसाने ? जवळ-जवळ Engg. F.E. पासून ते आजतागायत सहन करतोय मी हे ! ओरल मधे तेच, कांफ्रेंस कॉल मधे तेच, साध्या गप्पा मारताना सुधा Basically ? ऐकणारे सगळे कन्टाळले, वैतागले, पण हे बेसिक वीर काही दमत नाहीत! जाहीर बंदी घातली पाहिजे ह्या शब्दावर

बेसिकली वरून १२ वी मधला एक किस्सा आठवला. Chemistry च्या आठल्ये सरांच्या क्लासला, एक हीरो खूपच उशिरा आला, सरांनी कारण विचारल्यावर जी लांबड लावली ना पठ्ठ्याने..."सर बेसिकले असे झाले ना...", ५ मिनिटांनी त्याचे पुराण संपल्यावर, सरांनी त्याला विचारले, "बाळा, बेसिकली हे सगळे असे झाले आता असिडीकली kaay झाले ते सांग पाहू" - कुत्र्यापेक्षा पण बेक्कार हसला फुल क्लास त्याला !
असो. मला वाटते, ही पहिली रागीट कंन्टाळ्याची नोंद असावी ब्लोगवर.
Welcome, रागीट कंटाळा...

Saturday, July 5, 2008

Kantala alay - ajun ek kantala nond

He ek vichitra nond ahe, 12.34 zalet, zopnyachee vel zalee ahe...zopaychee ichha pan ahe pan zop yet nahiye.
Hya sarv karnanmule jage rahaycha kantala ala ahe. Aajparyantchee saglyat faltu ane lame[English lame] nond asel hee kantala blogvarchee[Lajeervanee bab ahe, pan kay karnaar...aplach kantala anee apleech jambhai]