Wednesday, July 11, 2018

सं(जू)टाळा

संजूपिक्चरविषयक बातम्या, लेख, किस्से, समीक्षणं आणि चर्चा (ज्यात मला कंपल्सरी सहभागी केले गेले जाते अशा) या सर्वांचा प्रचंड कंटाळा आला आहे.
धन्यवाद.
***