Friday, March 4, 2016

निबंध, आजचा विषय - बोरकरला पण कंटाळा आला तर?

मला लोकांशी चर्चा करायचा कंटाळा आला आहॆ. सगळे लोक त्रासकुटे आहेत . त्रासकुटे म्हणजे सारखे त्रास देणारे.

(मारकुटे असतं  तसे. सारखं सारखं तेच अस वर्णन करायच असेल तर त्या शब्दाला कुटे लावायचा, असं मला एका लहान मुलांने शिकवलं आहे - त्रासाकुटा, चावकूटा,  पडकुटा  ईत्यादी. )

6 comments:

Samved said...

आज चक्क तुम्ही ब्लॉगवर!👍

Yawning Dog said...

Farach unbearable kantala ala hota ho :)

Meghana Bhuskute said...

ओहो! आनंदाने शेपूट हलवत आहे...

Meghana Bhuskute said...

ओहो! आनंदाने शेपूट हलवत आहे...

Maithili said...

Waah! Aaj chakka blog war post takaycha kantala na karta navin post. :D
Kiti chan watla mala tujhi post baghun. Nostalgic jhale me. :P

सर्किट said...

hasavkuTaa kuThala.. :)