Friday, May 8, 2009

Kantala theory

I am proposing a "Kantala theory".

Any substance/matter/human-being/vacuum can be connected to kantala directly or indirectly. Those can be either cause of kantala or subjected to kantala !

मला तरी अजुन एकपण एन्टिटी सापडली नाहीये, which is NOT subjected to Kantala.
Lets see, if anyone can disprove this theory !

4 comments:

Yawning Dog said...

या इथे आज मी भारावून गेलो आहे. जगण्याचा उद्देशच संपला आहे !

Nayana Kulkarni-Dongare said...

Wel said.
Kantalyacha dekhil ata kantala yeto!

Nayana Kulkarni-Dongare said...

Wel said.
Kantalyacha dekhil ata kantala yeto!

Divinetej said...

एका गोष्टिचा कन्टाळा आला तरी ती काराविच लागते.. तुम्ही कितीही कन्टाललेले असला तरी तुम्हाला सिन्ग्नल आल्यावर परसाकड़े जावेच लागते.... दोन नंबर उरकल्यावरच नव्या जोमाने पुन्हा कन्टाळु शकतो.....