Friday, July 23, 2010

देवा नारायणा !

"देवा नारायणा, प्रचंड कंटाळा आला आहे ! काहीतरी कर रे.................."
असे वाक्य म्हणणार होतो , आणि तेवढ्यात आठवले की अजुन पण आमचा ब्लॉग ऑनलाईन आहे.

पटकन ब्लॉगची revision करुन घेतली. आता तुका म्हणे जरा बरे वाटते आहे.
Thank you देवा नारायणा !

2 comments:

Samved said...

ब्बेक्कार माणसा- तुला खो दिलाय मेघनानं. उठ पटकन

Unknown said...

Aksharshaha majhya manatla bolalas Anup... Prachand kantala aalay...

Itaka ki Sandeep Khare chi ol aathavli... konti te tumha sudnya lokana sangayla nakoch!!!